Ubicació i contacte

 

 

Servei de Relacions Internacionals
Edifici Cas Jai
Cra. de Valldemossa, km 7.5,
07122 Palma (Illes Balears)
Telèfons de contacte
Fax: +34 971 17 27 63

mapa del campus

Plànol d'ubicació dins el campus universitari

Horari d'atenció al públic

De dilluns a dijous
de 10 a 14 hores
Juliol i fins 15 setembre
de dilluns a dijous de 10 a 13 hores
Agost
Tancat
Divendres
Tancat

Contacte amb la UIB

Faci clic a la imatge per obtenir el text
*
(*) Els camps marcats són obligatoris

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol- licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb l'esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, cancel- lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.