Funció i objectius

El Servei de Relacions Internacionals (SRI) és la unitat encarregada principalment de la promoció i gestió de la mobilitat d'alumnat i professorat.

El SRI està situat a Cas Jai, al campus universitari (vegeu el plànol).

Fotografia personal SRI