Estructura i personal

Nom Telèfon Ubicació
Ricardo Sagrera +34 971 172 766 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai

Estructura i personal

Cap del Servei de Relacions Internacionals
Ricardo Sagrera Tel.: +34 - 971 17 27 66 - direccio.internacionals@uib.es 

ERASMUS+
Magdalena Lladó - Tel.: +34 - 971 17 31 20 - erasmus@uib.es  
Llorenç Oliver - Tel.: +34 - 971 17 27 20 - erasmus.incoming@uib.es
 
Programa SICUE, Convenis d'Intercanvi d'estudiants, Ciencia sin Fronteras, CINDA  i CIEE.
Mamen Mateu - Tel.: +34 - 971 17 24 61 - sicue.seneca@uib.es  - convenis.intercanvi@uib.es  - cinda@uib.es  - ciee@uib.es 

Programa ISEP USA i ISEP Internacional
Llorenç Oliver- Tel.: +34 - 971 17 27 20  - isep.uib@uib.es

Programa Averroes, CANEM, EUROWEB, ALYSSA, UNetBA i HERMES
Cristina Ginard - Tel.: +34 - 971 17 26 49 - averroes@uib.es - canem@uib.es - c.ginard@uib.es - alyssa@uib.es - unetba@uib.es - hermes@uib.es

Alumnat visitan
t i Beques Iberoamèrica. Estudiants de Grau. Santander Universitats.
Llorenç Oliver - Tel.: +34 - 971 17 27 20 - alumnat.visitant@uib.es  

Gestió econòmica
Neus Segura - Tel.: +34 - 971 17 27 64 - neus.segura@uib.es
Fax del SRI: +34 971 17 27 63

 

Servei de Relacions Internacionals

Nom Telèfon Ubicació
Cristina Ginard Feron +37 971 172 649 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Magdalena Lladó Lladó +34 971 173 120 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Mamen Mateu Alcover +37 971 172 461 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Llorenç Oliver Sastre +34 971 172 720 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Neus Segura Aguiló +34 971 172 764 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Bárbara Ordinas Oliver +34 971 173 397 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai
Becari Relacions Internacionals +34 971 259 785 Servei de Relacions Internacionals - Cas Jai